Menu

global html

Tổ chuyên môn

Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Ngoài giờ

Hội nghị đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo bậc Đại học

Hội nghị đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo bậc Đại học

Để đánh giá tổng thể kết quả công tác tuyển sinh năm 2015, nhìn nhận cơ hội, thách thức và đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo bậc Đại học, ngày 27 tháng 11 năm 2015, trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng Đào tạo bậc Đại học.

Hội nghị giao ban công tác quý III năm 2015 Tiểu cụm an ninh Xuân Hòa

Ngày 23 tháng 10 năm 2015, tại trường Đại học Lâm nghiệp, Tiểu cụm an ninh Xuân Hòa tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III năm 2015. Với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả phối kết hợp hoạt động trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực Xuân - Hòa, đồng thời cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế, đề ra phương hướng, nội dung, biện pháp hoạt động cho quý IV năm 2015.